Cerita Wayang

[ LENGKAP ] Cerita Wayang "Berdirinya Negara Hastina"

Patih Gentayasa Di istana negara Gilingwesi, Prabu Resapada sedang dihadap oleh Patih Gentayasa atau Gentawiyasa, beserta para punggawa sedang membah…

[ LENGKAP ] Cerita Wayang "PANDHAWA GUBAH"

Jelang pecahnya perang Bharatayudha, Prabu Matswapati dari Kerajaan Wirata berusaha untuk mengupayakan jalan damai untuk kedua belah pihak yaitu Pand…

[LENGKAP] Sadewa (Bahasa Jawa)

Raden Sadewa (Sahadewa) putrane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Satriya wuragile Pandhawa. Kembarane Raden Sadewa asmane Raden Nakula. Wujude Nakula la…

[LENGKAP] Nakula Dalam Bahasa Jawa

Raden Nakula putrane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Satriya sumendhining Pandhawa (kakang ragil). Kagungan rayi siji tunggal rama ibu, kekasihe Raden …

[LENGKAP] Werkudara (Bimasena) Dalam Bahasa Jawa

Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka kalih. Werkudara iku titisane Bathara Bayu. Awit putra angka loro, mula Werkud…

[LENGKAP] Puntadewa (Yudhistira) Dalam Bahasa Jawa

Prabu Puntadewa iku ratu ing Amarta (Ngamarta), Dasanamane : Prabu Yudhistira, Darmakusuma, Darmaputra, Darmawangsa, Darmaraja, Gunatalikrama, Sadha …

[LENGKAP] Arjuna (Janaka) Dalam Bahasa Jawa

Ing jagad ora ana tandhingane bab kebagusane, amarga Janaka minangka simbol amal becik. Amal becik ora bisa pisah klawan swarga (Jannah). Janaka saka…

[LENGKAP] Cerita Wayang : Semar Mbangun Kayangan

Pagi itu, di Desa Karangkabuyutan, Semar terlihat murung dan bingung, terlihat dari raut wajahnya bahwa ia sedang memikirkan sesuatu dan ada yang ia …

[LENGKAP] Cerita Wayang Laire Raden Gathutkaca Bahasa Jawa Asli

Kacariyos ing kasatriyan Jodhipati, Raden Werkudara judheg penggalihipun awit puseripun Raden Gathutkaca mbadal saking saliring dedamel. Najan kukuni…

Sejarah Lengkap Kurawa

Korawa atau Kaurawa (Sansekerta: कौरव; kaurava) adalah kelompok antagonis dalam wiracarita Mahabharata. Nama Korawa secara umum berarti “keturunan Ku…

[LENGKAP] Kresna Duta ( Bahasa Jawa )

Sampunipun Pandhawa bebas saking ukuman 13 taun, malahan sakpunika saged muncul mandhireng pribadi, nuruti obah mosike donya, lanniat wanton ngadhepi…

[LENGKAP] Pandawa Dadu (Dalam Bahasa Jawa)

Sasampunipun pendhawa saged medal saking bale Sigala-gala, wusana saget medal mbangun praja wonten ing tlatah Endraprastha utawi Amarta. Sedaya wiwit…

[LENGKAP] Cerita Puntadewa / Yudistira (Bahasa Jawa)

Prabu Puntadewa iku ratu ing Amarta (Ngamarta), Dasanamane : Prabu Yudhistira, Darmakusuma, Darmaputra, Darmawangsa, Darmaraja, Gunatalikrama, Sadha …